TRE (Tension Releasing Exercises)

TRE (trauma & tension releasing exercises) on pohjimmiltaan kehon luonnollinen palautumiskeino, joka perustuu kehoa palauttavaan värinämekanismiin. Tämä kehon syviin lihaksiin ulottuva värinä auttaa ihmistä vapautumaan erilaisista stressaavista ja jopa traumaattisista tilanteista, jotka pitempään kestäessä saattavat jäädä kehoon pysyviksi lihasjännityksiksi ja kivuiksi.

Helposti opittavien alkuliikkeiden ja -venytysten avulla värinä saadaan aktivoitua kehoon, ja tämä toimii jatkossa oivana itsehoitokeinona esim. lihasjännitysten ja kipujen hoidossa ja unihäiriöiden helpottamisessa. Säännöllinen TRE-harjoittelu auttaa myös ennaltaehkäisevän stressiä ja esim. työuupumusta.

Amerikkalainen stressin- ja traumanhoidon asiantuntija David Berceli kehitti menetelmän alun perin isojen ihmisjoukkojen itsehoitomuodoksi vapautumaan stressistä ja traumaattisista tilanteista maailman eri kriisialueilla. TRE:tä voidaan myös käyttää osana psykoterapiaa, urheiluvalmennusta ja fysioterapiaa. Myös monet ammattiryhmät ja työyhteisöt, joilla on työhön liittyen riski ns. sijaistraumatisoitumiseen tai myötätuntouupumukseen, ovat opetelleet menetelmän stressin ja työuupumuksen ehkäisemiseksi/helpottamiseksi.

Ohjaan TRE:tä osana coachingia ja psykofyysistä terapiaa. Yksilöllisessä TRE-ohjauksessa käynyt henkilö saa valmiudet käyttää menetelmää itsehoidollisiin tarkoituksiin. Harjoitteluprosessin eteneminen on hyvin yksilöllistä, ja itsehoitoon liittyen on olemassa vasta-aiheita, joista saa lisätietoa minulta.

Järjestän myös TRE-kursseja sekä yksityishenkilöille että ammattihenkilöille ja työyhteisöille, joilla on riski sijaistraumatisoitumiseen.