TERAPEUTTINEN TYÖSKENTELY

psykofyysisellä viitekehyksellä

Omassa työskentelyssä coachingin ja terapian välinen raja on joustava, koska haluan palvella asiakkaitani parhaalla mahdollisella tavalla. Joka tapauksessa työni perusta on psyko-fyysis-sosiaalisessa lähestymisessä, erilaisia integratiivisia menetelmiä hyödyntäen. Nämä menetelmät toimivat hyvinvoinnin ja terveyden tukena, mutta ne eivät ole vaihtoehto lääketieteelliselle hoidolle, mikäli kyse on sairauden oireiden helpottamisesta. Terapeuttinen työskentely toimii esimerkiksi pitkittyneiden uupumus-, unettomuus- ja kiputilojen tukihoitona. Terapiassa korostetaan sellaisia keinoja, joista muodostuu asiakkaalle samalla keino hoitaa itseään. Voit varata tarpeen ja tilanteen mukaan lyhyemmän 60 tai pidemmän 110 minuutin ajan täältä.

Terapeuttisessa työskentelyssä hyödynnän seuraavia menetelmiä: