NPA eli Non-Personal Awareness

NPA:ssa tutkitaan sitä, millaisiin asioihin olemme jääneet jumiin haasteidemme kautta, mistä meidän tulisi vapautua ja millaisia uusia asioita olisi hyvä tulla elämäämme. NPA-prosessi on tämän kaiken kohtaamista kokonaisena ihmisenä, samalla havaiten, että asiat, ilmiöt ja tunteet eivät lopulta ole henkilökohtaisia. Prosessia kannattaa toistaa noin kuukauden ajan, jotta muutos sisäistyy.

NPA (non-personal awareness) on erittäin yksinkertainen, helposti toteutettava ja toimiva menetelmä oman hyvinvoinnin lisäämiseen. Menetelmän yksinkertaisuus saattaakin joillakuilla olla haaste; kuinka ihmeessä kuudesta lauseesta muodostettu prosessi voi avata haluamiani uusia asioita elämääni!

NPA tarjoaa ulospääsyn vanhoista ajattelu-, uskomus- ja käytösmalleista. Meillä kaikilla on elämäämme rajoittavia ajatuksia ja uskomuksia, jotka myös näkyvät käyttäytymisessämme. Elämää rajoittavat tilat voivat myös liittyä omaan identiteettiin, vääristyneeseen ”totuuteen” itsestä: ”Olen lihava/laiha/laiska/tyhmä/paha”. Ne voivat liittyä myös siihen, mitä muut ihmiset ovat odottaneet meiltä vaikkapa lapsuudessa; kiltteyttä, ahkeruutta, hyvää koulumenestystä, itsenäisyyttä jne., ja jota edelleen aikuisina olemme taipuvaisia toteuttamaan miellyttääksemme muita ihmisiä ja kokeaksemme itsemme hyväksytyksi muiden silmissä. Elämä voi muuttua rajoittuneeksi myös jonkin traumaattisen tilanteen aiheuttamien hallitsemattomien tunnereaktioiden seurauksena, jotka saattavat käynnistyä lähes huomaamattomista laukaisijoista. Myös krooninen kipu saattaa olla ”jumittunut” kehoon.

Menetelmän kehittäjä, englantilainen Joel Young kuvailee NPA:ta välineeksi, jonka avulla voi muuttaa omaa näkökulmaansa ja tietoisuuttaan siitä, että asiat, joihin ihminen on itsensä samaistanut, eivät olekaan henkilökohtaisia. ”NPA avaa ovia, jotta saamme mahdollisuuden päästää irti sellaisesta, minkä on aika mennä elämästämme, ja antaa tilaa sellaiselle, jonka haluamme sinne tulevan.” Tähän voidaan yhdistää siis myös näkökulma, ettei sisällemme voi mahtua mitään uutta, ennen kuin olemme valmiita luopumaan ja irrottautumaan vanhasta. ”Kuulen jatkuvasti ihmisiltä, jotka ovat käyttäneet NPA:ta puolesta vuodesta vuoteen, että elämässä kaikki vain tuntuu asettuvan paikoilleen”, Joel sanoo.