KOULUTUKSET, KURSSIT JA LUENNOT

Luentojeni aiheita mm:
• Elämää voi aina parantaa (suosittu luento kirjani pohjalta)
• Kehotietoisuus on avain stressin- ja kivunsäätelytaitojen oppimiseen
• Kehotietoisuuden merkitys työhyvinvoinnille
• META-Health -luennot
• Terveys ja tunteet
• Uni, vireys ja hyvinvointi

Koulutusten, kurssien ja lentojen hinnat määräytyvät mm. paikkakunnan, pituuden sekä tilavuokrien mukaan. Tiedustele lisää ja kysy tarjous!

Traumainformoidut koulutukset toteutuvat pääosin yhteistyössä hammaslääkäri, terapeutti Kati Sarvelan kanssa, lue niistä lisää TÄÄLTÄ.

Tarjoan seuraavia kurssi- ja koulutuskokonaisuuksia sekä luentoja:

TRE-itsehoitokurssi

2-3 tuntia kestävä kurssi, joita suunnitellaan kaikille avoimina kursseina sekä räätälöidysti esim. työyhteisöille ja terapeuteille. Lue TRE-menetelmästä lisää TÄÄLTÄ.

Psykofyysinen kivunhoito terapiatyössä

Koulutus on moniammatillinen, mutta se voidaan fokusoida esim. ainoastaan fysioterapeuteille. Lue lisää

EFT asiakastyössä 1, 2 & 3-tasot

Kaikki ovat itsenäisiä eteneviä yhden päivän kestäviä koulutuskokonaisuuksia, jotka sisältävät tekniikoiden esittelyn lisäksi demonstraatioita, pareittain harjoittelua sekä verkko-opintoja. Lue lisää

1-tasolla käydään läpi mm. Tunteen/kivun seuraaminen (Chasing the Pain), kivunhoitosarja ja Choice-method, sekä luentona posttraumaattisen stressireaktion ja dissosiaation tunnistaminen sekä EFT ja etiikka. Tämä koulutus nyt myös etäkoulutuksena!

2-tasolla opiskellaan edistyneempiä tekniikoita, kuten Elokuvatekniikka (Movie Technique) ja Inner Child Tapping.

3-tasolla syvennetään entisestään sisäisen lapsen kanssa työskentelyä sekä harjoitellaan erilaisia kehoa vakauttavia keinoja, jotka ovat erittäin tärkeitä turvallisen kehokontaktin luomiseen ja ylivireyden rauhoittamiseen EFT:ssä.

 

Sovelletun rentoutuksen kurssi (8-10 kertaa)

Tilauksesta esim. opistoille ja työyhteisöille. Lue lisää Sovelletun rentoutuksen menetelmästä TÄÄLTÄ.

Unikoulu aikuisille

10-15 tuntia kestävä kokonaisuus, jonka voi jakaa 3-5 päivälle. Soveltuu esim. opistoille sekä työyhteisöille työterveyshuollon järjestämänä. Katso lehtiartikkeli unikoulusta.

TYHY-päivät räätälöitynä

Minulta voi pyytää tarjousta yrityksiin ja erilaisiin yhteisöihin työhyvinvointipäivän tai esim. -iltapäivän järjestämisestä. Aiheena voi olla esim. TRE-menetelmän ohjaus, EFT-workshop, hermostolliset säätelykeinot työssä jaksamiseen, rentoutuminen.