KOULUTUKSET, KURSSIT JA LUENNOT

Luentojeni aiheita mm:
• Elämää voi aina parantaa (suosittu luento kirjani pohjalta)
• Kehotietoisuus on avain stressin- ja kivunsäätelytaitojen oppimiseen
• Kehotietoisuuden merkitys työhyvinvoinnille
• META-Health -luennot
• Terveys ja tunteet
• Uni, vireys ja hyvinvointi

Koulutusten, kurssien ja lentojen hinnat määräytyvät mm. paikkakunnan, pituuden sekä tilavuokrien mukaan. Tiedustele lisää ja kysy tarjous!

Tarjoan seuraavia kurssi- ja koulutuskokonaisuuksia sekä luentoja:

TRE-itsehoitokurssi

2-3 tuntia kestävä kurssi, joita suunnitellaan kaikille avoimina kursseina sekä räätälöidysti esim. työyhteisöille ja terapeuteille. Lue TRE-menetelmästä lisää TÄÄLTÄ.

Psykofyysinen kivunhoito terapiatyössä

Koulutus on moniammatillinen, mutta se voidaan fokusoida esim. ainoastaan fysioterapeuteille. Lue lisää

EFT asiakastyössä 1, 2 & 3-tasot

Kaikki ovat itsenäisiä eteneviä yhden päivän kestäviä koulutuskokonaisuuksia, jotka sisältävät tekniikoiden esittelyn lisäksi demonstraatioita, pareittain harjoittelua sekä verkko-opintoja. Lue lisää

1-tasolla käydään läpi mm. Tunteen/kivun seuraaminen (Chasing the Pain), kivunhoitosarja ja Choice-method, sekä luentona posttraumaattisen stressireaktion ja dissosiaation tunnistaminen sekä EFT ja etiikka. Tämä koulutus nyt myös etäkoulutuksena!

2-tasolla opiskellaan edistyneempiä tekniikoita, kuten Elokuvatekniikka (Movie Technique) ja Inner Child Tapping.

3-tasolla syvennetään entisestään sisäisen lapsen kanssa työskentelyä sekä harjoitellaan erilaisia kehoa vakauttavia keinoja, jotka ovat erittäin tärkeitä turvallisen kehokontaktin luomiseen ja ylivireyden rauhoittamiseen EFT:ssä.

 

Sovelletun rentoutuksen kurssi (8-10 kertaa)

Tilauksesta esim. opistoille ja työyhteisöille. Lue lisää Sovelletun rentoutuksen menetelmästä TÄÄLTÄ.

Unikoulu aikuisille

10-15 tuntia kestävä kokonaisuus, jonka voi jakaa 3-5 päivälle. Soveltuu esim. opistoille sekä työyhteisöille työterveyshuollon järjestämänä. Katso lehtiartikkeli unikoulusta.

TYHY-päivät räätälöitynä

Minulta voi pyytää tarjousta yrityksiin ja erilaisiin yhteisöihin työhyvinvointipäivän tai esim. -iltapäivän järjestämisestä. Aiheena voi olla esim. TRE-menetelmän ohjaus, EFT-workshop, hermostolliset säätelykeinot työssä jaksamiseen, rentoutuminen.