BBAT Basic Body Awareness Therapy

BBAT (Basic Body Awareness Therapy) on psykofyysisen fysioterapian menetelmä, jossa huomioidaan asiakkaan/kuntoutujan voimavarat yksinkertaisia harjoituksia tehdessä. BBAT-harjoittelussa haetaan luonnollista yhteyttä tasapainon, vapaan hengityksen ja tietoisen läsnäolon välille.

BBAT:ssa tutkitaan ja kokeillaan erilaisia kehotietoisuutta lisääviä liikkeitä, asentoja ja tapoja olla vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Harjoitteiden mukana tuomista havainnoista ja tunteista keskustellaan yhdessä fysioterapeutin kanssa. BBAT-harjoitteiden tavoitteena on oppia tunnistamaan paremmin omien tunnetilojen, hengityksen ja muiden kehoreaktioiden välistä yhteyttä, sekä tarvittaessa muuttamaan omia asentoja ja liikemalleja itselle optimaalisemmiksi. BBAT-harjoitteilla on usein myös stressiä helpottava vaikutus.

BBAT-harjoittelu soveltuu eri mielenterveyden oireiden hoitoon, esim. masennus, ahdistuneisuus, traumaperäinen stressihäiriö. Tutkitusti hyviä tuloksia on saatu myös syömishäiriöiden, stressin/uupumuksen, kipujen (esim. fibromyalgia) ja erilaisten psykosomaattisten oireiden, kuten ärtynyt suoli, hoidossa.