Esittelyssä uusimmat podcastit

 

Toukokuinen tervehdys kesän kynnykseltä!

Olen päässyt kevään aikana mukaan haastateltavaksi kahteen todella tärkeitä aiheita käsittelevään podcastiin: Marko Grönholmin luotsaamaan Fysioterapiaa liikkeellä -podcastiin sekä Aster Hedmanin Traumainformoitu toivo -podcastiin.

Markon kanssa keskustelimme kivusta sekä kipuun ja liikkumiseen liittyvästä pelosta. Osin tämäkin keskustelu sivusi traumainformoitua tematiikkaa, koska molemmissa yhteistä on se, miten tärkeää on kohdata asiakas turvaa tuottavalla tavalla. Erityisesti silloin, jos asiakkaalla on pitkittyneen kiputilanteen vuoksi syntynyt voimakasta pelkoa kipua, kehoa ja kehon liikuttamista kohtaan (mikä on itse asiassa jopa normaali reaktio silloin, kun ihminen kokee suurta huolta mistä tahansa tilanteesta), on tärkeää saada luotua turvallinen ja luottamuksellinen suhde auttajaan – ja itse asiassa sitä kautta saattaa myös syntyä toivoa paremmasta, mistä myös puhumme Asterin kanssa toisessa podcastissa!

Miten sitten psykofyysinen fysioterapeutti kohtaa asiakkaansa, mikä kohtaamisessa on tärkeää?

Entä millaisia keinoja fysioterapeutilla on tukea asiakasta muodostamaan turvallisempi suhde omaan kehoonsa, siitä huolimatta, että siinä tuntuu kipua? Aina me emme nimittäin voi saada kipua kokonaan pois – toisaalta joskus voi tapahtua sellaistakin, että kipu lievenee merkittävästi. Kipu on joka tapauksessa aina viesti, jota tulee kuunnella.

Tutustu lisää podcastin aihepiiriin TÄSTÄ SPOTIFY-LINKISTÄ!

 

 

Traumainformoitu toivo -podcastissa avaan tarkemmin psykofyysistä fysioterapiaa; millainen rooli sillä voisi olla yhtenä monialaisena terapiamuotona esimerkiksi traumaperäisestä stressistä oireilevalle ihmiselle. Oman kokemukseni mukaan psykofyysinen fysioterapia on ollut hyvä rinnakkaisterapia ensisijaisemman terapiamuodon eli psykoterapian rinnalla. Omat asiakkaani saattavat käydä esim. kerran kuussa fysioterapiassa ja useammin eli kerran viikossa psykoterapiassa.

Psykofyysisessä fysioterapiassa tuetaan asiakasta kokemaan oman kehonsa vähitellen omaksi turvapaikakseen, vaikka keho edelleen muistaisikin aiemmin elämässä elettyjä vaikeita kokemuksia. Fysioterapiassa keskeistä on omien vireystilojen tutkiminen yhdessä ammattilaisen kanssa, niiden tunnistaminen ja säätelytaitojen kehittäminen yksilöllisesti. Lisäksi terapian sisältö ja keinot määrittyvät asiakkaan kokonaistilanteen ja mahdollisten muiden haasteiden (kuten kipu) mukaan. Tämä kaikki tukee asiakkaan arjessa selviytymistä sekä osaltaan myös psykoterapiaprosessia.

Kuuntele Psykofyysinen fysioterapia toipumisen mahdollistajana -podcast TÄSTÄ LINKISTÄ!


Tämän kevään uutuuskirjavinkit:

Traumainformoitu työote (toim. Johanna Linner Matikka ja Tiia Hipp)

Kuka pelkää hammaslääkäriä? – Haavoitettujen kokemukset terveydenhuollossa (Kati Sarvela ja Teemu Liimatainen)