Tunteiden pidättely altistaa uupumukselle – vapauta tunteitasi kehon kautta

Olen työssäni huomannut, miten erityisesti parin viime vuoden aikana yhä useampi asiakas tulee vastaanotolleni uupumuksen vuoksi. Viimeisen vuoden sisällä olen itsekin elänyt enemmän ja vähemmän uupumuksen aallonharjalla. Uupumus on suurimmalle osalla hitaasti mutta varmasti etenevä ”oireyhtymä” – varsinkin jos on syystä tai toisesta ajautunut ohittamaan uupumisen kehollisia ja tunnetason merkkejä.

Uupumus ei myöskään koskaan tapahdu sosiaalisessa umpiossa, vaan siihen liittyy aina suhde omaan elinympäristöön: työhön (tai opiskeluun), ihmissuhteisiin ja siihen, miten itse peilaan itseäni ympäristööni. Kyse on pitkälti sisäisten ja ulkoisten vaatimusten kehästä ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta.

Hyvä kysymys sitten on se, mistä nämä vaatimukset oikein tulevat?

Ulkoisiin vaatimuksiin emme aina voi vaikuttaa. Työmme, opintomme tai esimerkiksi harrastuksemme asettavat meille tiettyjä vaatimuksia, jo ihan lakien ja normien sekä sopimusten kautta. Sisäiset vaatimukset olemme usein oppineet mallin kautta: perheeltämme, mahdollisesti jopa ylisukupolvisena jatkumona, ystäväpiiristämme, koulusta ja erityisesti nykypäivänä median kautta. Unohtamatta omia kokemuksiamme, kuten koulukiusaaminen, joka voit muuttaa merkittävästi uskomusjärjestelmää.

Sisäisissä vaatimuksissa on siis kyse omaksumistamme uskomuksista. Uupuneille tyypilliset uskomukset liittyvät suorittamiseen: ”Minun on aina annettava itsestäni 110 % (tai muuten…)” – ”En voi sanoa uusille projektiehdotuksille ei (tai muuten)” – ”Minä teen vielä tämän homman loppuun, niin sitten voin levätä (=annan itselleni luvan levätä)”. Uskomuslistaa voisi jatkaa loputtomiin.

Jos sinä olet uupunut, kuulostaako tutulta?

Tämän tyyppinen sisäinen puhe on usein ei-tietoista ja autopilotilla tapahtuvaa. Silti se kulkee aivojemme ja koko ”kehomielijärjestelmämme” läpi vaikuttaen tunnereaktioihimme ja sitä kautta kehomme fysiologiaan. Jos emme tunnista tätä vaativan sisäisen puheen sykliämme, ennen pitkää uuvumme.

Vaativuuteen liittyvät uskomuksemme aiheuttavat meille erilaisia tunteita. Pelkoa siitä, että minut voidaan hylätä, jos en suostu tai tee kaikkea täydellisesti. Syyllisyyttä tai häpeää siitä, etten ole riittävän hyvä (vrt. huijarisyndrooma). Kiukkua ja vihaa siitä, että ”minä aina teen täällä kaiken, kukaan ei välitä minusta, vaikka aina autan muita”. Vaikka kiukku ja viha olisivat äärimmäisen tärkeitä tunteita omien terveiden rajojen vetämiselle, uupunut yleensä lopulta kääntää nämäkin tunnereaktionsa sisäänsä, ottaen niistäkin syyllisyyttä kantaakseen.

Mitä sitten voisimme näissä tilanteissa tehdä?

Keho on tärkeä kompassi tunteiden maailmaan. Jos ei ole lapsuudessa oppinut tunteiden ilmaisua ja sanoittamista, se ei tarkoita sitä, etteikö olisi tunteita koskaan tuntenut. Päinvastoin, tunteet ovat koteloituneet käsittelemättöminä kehoon, koska meitä ei ole lapsina autettu kohtaamaan hyväksyvästi tunteitamme. Tämä voi aiheuttaa meille myös kipuja, koska jatkuva tunteiden säilöminen kehoon tuottaa tarvetta jännittää lihaksia ja asettua sellaisiin asentoihin ja liikemalleihin, jotka suojaavat meitä parhaiten. Vaikka tälläkin on alun perin ollut hyvä tarkoitus, se silti käynnistää oravanpyörän, joka altistaa mm. uupumuksille ja kivuille.

Tunteiden itsesäätelyä voi onneksi opetella minkä ikäisenä tahansa. Samalla kun kohtaamme ja hoidamme tunteitamme, tasapainotamme myös autonomisen hermoston toimintaa. Ja kun näin tapahtuu, kehomme alkaa tasapainottua ja voimaantua, alamme jaksaa paremmin. Tunteet hoitavat kehoa ja keho hoitaa tunteita.

Kehon ja tunteiden työstämiskeinoja on monia; toiset painottuvat enemmän kehon ja toiset tunteiden kautta liikkeelle lähtemiseen. Jooga, mindfulness, taiji, vain joitakin mainitakseni, ovat loistavia keinoja hoitaa sekä kehoa että mieltä. Lisäksi ”uudemman aallon” menetelmät EFT Tapping ja TRE (tension releasing exercises) ovat menetelmiä, jotka näyttävät auttavan autonomista hermostoa tasapainottumaan luonnollisella, kehotietoisella tavalla.

Uudella Palaudu uupumuksesta -verkkokurssillani käydään läpi monipuolisesti erilaisia keho- ja tunnetyöskentelykeinoja uupumuksesta toipumiseen. Ei ole tarkoitus, että kurssilla ahmisit kaikki keinot kerralla (lisäten vaativan osasi aktiivisuutta), vaan että tutustuisit kaikessa rauhassa erilaisiin keinoihin niin, että kuuntelet ja kunnioitat sitä, miten kehosi kokee kyseisiä harjoitteita. Juuri tämän vuoksi sinulla on vuosi aikaa käydä kurssia läpi. Monipuoliset tehtävät auttavat sinua myös prosessissa eteenpäin, tunnistamaan uupumusprosessisi rakennetta ja miten siitä voisi vapautua ja rakentaa myötätuntoisempaa suhdetta itseensä.

Sinulla on lupa palautua uupumuksesta tutustumalla itseesi, kehoosi ja tunteisiisi uudella tavalla

 

LUE LISÄÄ KURSSISTA JA SEN SISÄLLÖSTÄ TÄSTÄ LINKISTÄ!

 

Vastaa